Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Explore Entrepreneurship

Hello dear friends,

Inkluzivni pokret is organizing the youth exchange Explore Entrepreneurship from 19-26 August 2022. We are happy to meet you in Belgrade.

The main goal of the project is to connect, engage and empower 21 young people from Serbia, Italy and Germany on entrepreneurship through non-formal education as a way to combat youth unemployment and promote active participation in democratic life. In order to address the issues and needs of organisations, youth and their local communities as well as to reach its goal the project has the following objectives:

Objectives are:

  • To develop a set of personal skills like leadership, problem-solving, time management skills, decision making, and self-motivation which are important not only for entrepreneurship but as well for active participation in democratic life and environment protection;
  •  Promote Erasmus+ Programme and identify available resources for young entrepreneurs

During the project, we will explore different aspects of entrepreneurship and visit examples of good practices, as well as try to develop personal ideas into concrete business. We will try to develop a general awareness of the importance of entrepreneurship in modern society and see which strategies we can use to improve the quality of our life. Partners on the project are ZSD from Germany and Sikanie organization from Italy. The project has been supported by the European Commission Erasmus+ programme and this is our first youth exchange.

On this link, you can find more information related to the project

https://drive.google.com/file/d/1If8BcIZzNOWSvjXLDz2Z5UvlxnOctCsq/view?usp=sharing

Follow us on our Facebook page

https://www.facebook.com/Inkluzivnipokret

Ecological Footprint Reduction in Youth NGO Work

Trening kurs 06/06/2022 – 13/06/2022 Struga, Severna Makedonija

Inkluzivni pokret je učestvovao kao partner na projektu Ecological Footprint Reduction in Youth NGO Work i naša predstavnica Miljana Nikolić je otputovana u Strugu da uči i stekne nova iskustva u omladinskom radu. Grupa mladih ljudi iz 8 različitih zemalja (Kipar, Španija, Azerbejdžan, Gruzija, Severna Makedonija, Turska, Ukrajna i Srbija) se sastala kako bi saznala nešto novo o održivosti i o ekologiji. Trening je održan u Strugi, u Severnoj Makedoniji. Koncept treninga je bio vrlo zanimljivo kreiran i realizovan. Trening je bio osmišljen tako da su učesnici mogli kroz neformalan vid učenja da saznaju mnogo toga o održivosti. Kurs je protekao u upoznavanju sa grupom, potom otkrivanju novih stvari o sebi kao i aktivnom timskom radu koji je omogućio aktivnu participaciju u ceo program. Domaćini su predstavili program i istoriju Erasmus-a, kao i sve odlike Youthpass-a.

Mladi su vodili otvorene dijaloge o svojim iskustima u oblasti održive ekologije i o stanju u matičnim državama. Takođe su imali priliku da upoznaju Ohrid, različite organizacije i aktiviste koji se bave zaštitom zivotne sredine i koji neumorno rade na unapređenju i očuvanju prirodnog nasleđa grada. Projekat je učesnicima omogućio da kroz komunikaciju i upoznavanje sa prirodom i sa ljudima koji su eksperti iz oblasti održivosti saznaju i podignu svest o ekologiji i održivosti. Mladi će na taj način moći da prenesu i primene stečeno znanje u svojim lokalnim sredinama a i šire. Realizacija projekata je kroz bezbedan, zdrav, zanimljiv, edukativni i održiv način obezbedila mladima da uče, istraže i da se zainteresuju o već pomenutoj temi. Učesnici su imali priliku da se međusobno upoznaju, potom da samostalno i u timu osmišljavaju projekte koji će da jačaju interkulturalno pozitivno delovanje kako lokalno tako i globalno.

Zeleni ceger

Opšti cilj projekta ,,Zeleni ceger’’ je unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom jačanjem njihovih kapaciteta i stvaranja mogućnosti za puno i efektivno učešće i uključenost u sve oblasti društvenog života. Kroz multisektorsku saradnju organizacija građanskog društva i biznis sektora 6 osoba sa invaliditetom je obučeno da samostalno proizvode proizvode od recikliranog materijala čime su povećati sopstvene kvalifikacije i povećali mogućnosti za zapošljavanje ili pokretanjesopstvenog biznisa.


Projekat je zamišljen u dve ravni. Prva ravan se tiče poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom kroz radnu edukaciju o proizvodnji proizvoda od recikliranog materijala, kao što je ceger, koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi. Druga ravan projekta podrazumeva marketinšku kampanju usmerenu ka popularizaciji i vidljivosti osoba sa invaliditetom , kao i ovog programa i online prodaju cegera preko veb sajta udruženja, ali i potencijalnu saradnju sa društveno odgovornim kompanijama koje u svojoj agendi imaju ljudska prava i održivi razvoj. Tokom projekta izrađeno je 2000 cegera koji su dostupni i možete ih kupiti po ceni od 2500 RSD i time podržati rad Inkluzivnog pokreta. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u iznosu od 725000 RSD.

Saradnja mladih iz Srbije i regiona

Cilj projekta Saradnja mladih iz Srbije i regiona je povezivanje mladih i organizacija za mlade iz Srbije sa mladima iz regiona radi ostvarivanja saradnje i razmene iskustva u oblasti kulture i umetnosti kao i promocija srpske kulture i umetnosti u zemljama regiona.


Kroz povezivanje mladih i organizacija za mlade, održavanje kreativnih radionica i promociju stvaralaštva mladih, otvorili smo prostor  za očuvanje i jačanje odnosa matične države i regiona. U prvoj fazi projekta ostvareni su kontakti sa omladinskim organizaicjama i mladima koji se bave projektima iz oblasti i kulture iz Srbije i dijaspore, ispitani njihovi kapaciteti, planovi za rad u narednom preriodu i konkretne ideje za projekte. U drugoj fazi projekta održana je kreativna radionica na kojoj je učestvovalo 20 mladih  iz Srbije i regiona na kojoj su predstavili ideje za naredne projekte u oblasti kulture i umetnosi. Tokom radionice učesnici su podeliti svoje iskustvo u radu, predstavili svoje predloge projekata i uspostavili partnerstva na konkretnim predlozima projekata. Za konkretne ideje projekata izrađene su video prezentacije koje koje imaju za cilj dodatnu motivaciju učesnika za realizaciju projekata i promociju predloga projekata potencijalnim donatorima kako bi povećali šanse za njihovo odobravanje i realizaciju. Pored video prezentacija izrađena i stranica na sajtu Inkluzivnog pokreta koja služiti kao platforma za promociju projekata koji promovišu srpsku kulturu i umetnost, razmenu ideja i kontakata mladih i organizacija mladih iz Srbije i regiona. Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova- Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u Regionu. Realizacijom projekta Pokreni se za saradnju doprinosimo razvoju srpske kulture i umetnosti, kao i jačanju veza matice i mldih iz regiona.  Na projektu učestvuje 110 učesnika.

Izvestaj sa Kreativne radionice Pokreni se za saradnju

Radionica je održana 15.01.2020., online, u poeriodu od 13-17 časova.

Cilj radionice je povezivanje mladih i organizacija za mlade iz Srbije sa mladima iz regiona radi ostvarivanja saradnje i razmene iskustva u oblasti kulture i umetnosti kao i promocija srpske kulture i umetnosti u zemljama regiona. Na radionici je učestvovalo 20 učesnika.

Tokom radionice izradjeno je 6 projektnih ideja koje će se učesnici i organizacije realizovati u narednom periodu.

Za predloge projekata izradjeni su i promotivni video materijali koji ce se koristiti u svrhu promocije projekata, motivacije učesnika da nastave rezvijanje projektnih ideja i za predstavljanje projektnih ideja donatorima kako bi ideje bile finansijski podržane.

U prvom delu radionice su imali prilike da se predstave, upoznaju i kažu razloge zbog kojih su došli na radionicu. Drugi deo radionice bio je namenjen predstavljanju ideja za nove projekte, pronalaženju partnera i radu na predlozima projekata. Treći deo radionice je bio posvećen izradi video materijala koji će služiti daljoj promociji projektnih ideja.

 Predlozi projekata napravljeni tokom kreativne radionice: Digitalni običaji, 9 dijamanata, Kultura, ti i ja, Solaris, Pletenje-prošlost-budućnost

Strane:12345678