Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Upoznajte nas

Inkluzivni Pokret je udruženje građana koje okuplja mlade i  stručne ljude koje pokreće entuzijazam, koji su se okupili da bi se zajedno preko konkretnih akcija zalagali za inkluziju, toleranciju, rušenje barijera i borbu protiv diskriminacije.

Udruženje građana Inkluzivni pokret trudi se da utiče na podizanje nivoa svesti mladih (kao i nivoa svesti građanstva uopšte) o tome da su svi ljudi, bez obzira na poreklo, pol, postojanje bilo koje vrste hendikepa itd., ravnopravni i da im treba omogućiti jednake uslove za razvoj potencijala. Vrednosti na kojima počiva naš rad jesu poštovanje različitosti, solidarnost, tolerancija, aktivno uključivanje, podržavanje, odgovornost prema sebi i društvu, zajedništvo, podsticanje promene…

Razmenom stavova i iskustava, člnovi Inkluzivnog pokreta su zajedno otvorili prostor za svoje svakodnevno učenje i tolerantnu razmenu ideja koje su temelj rada Inkluzivnog pokreta. Do predloga projekata i realizacije aktivnosti dolazi se kroz dijalog svih, u kome nema tabu-tema i čiji je prvenstveni cilj jačanje svake individue.

Jednakost je reč koja nas sve drži na okupu.

Jednakost za sve u društvu bez diskriminacije sa osnaženim individuama je vizija koja nas vodi kroz naš aktivizam.

Misija Inkluzivnog Pokreta:
Uklanjanjem  barijera, stvaranjem primera dobre prakse i zalaganjem za stvaranje novih politika prema marginalizovanim grupama uklanjamo nejednakost.

Fejsbuk

https://www.facebook.com/Inkluzivnipokret

Adresa: Cara Uroša 15, 11000 Beograd