Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Ecological Footprint Reduction in Youth NGO Work

Trening kurs 06/06/2022 – 13/06/2022 Struga, Severna Makedonija

Inkluzivni pokret je učestvovao kao partner na projektu Ecological Footprint Reduction in Youth NGO Work i naša predstavnica Miljana Nikolić je otputovana u Strugu da uči i stekne nova iskustva u omladinskom radu. Grupa mladih ljudi iz 8 različitih zemalja (Kipar, Španija, Azerbejdžan, Gruzija, Severna Makedonija, Turska, Ukrajna i Srbija) se sastala kako bi saznala nešto novo o održivosti i o ekologiji. Trening je održan u Strugi, u Severnoj Makedoniji. Koncept treninga je bio vrlo zanimljivo kreiran i realizovan. Trening je bio osmišljen tako da su učesnici mogli kroz neformalan vid učenja da saznaju mnogo toga o održivosti. Kurs je protekao u upoznavanju sa grupom, potom otkrivanju novih stvari o sebi kao i aktivnom timskom radu koji je omogućio aktivnu participaciju u ceo program. Domaćini su predstavili program i istoriju Erasmus-a, kao i sve odlike Youthpass-a.

Mladi su vodili otvorene dijaloge o svojim iskustima u oblasti održive ekologije i o stanju u matičnim državama. Takođe su imali priliku da upoznaju Ohrid, različite organizacije i aktiviste koji se bave zaštitom zivotne sredine i koji neumorno rade na unapređenju i očuvanju prirodnog nasleđa grada. Projekat je učesnicima omogućio da kroz komunikaciju i upoznavanje sa prirodom i sa ljudima koji su eksperti iz oblasti održivosti saznaju i podignu svest o ekologiji i održivosti. Mladi će na taj način moći da prenesu i primene stečeno znanje u svojim lokalnim sredinama a i šire. Realizacija projekata je kroz bezbedan, zdrav, zanimljiv, edukativni i održiv način obezbedila mladima da uče, istraže i da se zainteresuju o već pomenutoj temi. Učesnici su imali priliku da se međusobno upoznaju, potom da samostalno i u timu osmišljavaju projekte koji će da jačaju interkulturalno pozitivno delovanje kako lokalno tako i globalno.