Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Živa biblioteka

Živa biblioteka  je program kojim se promoviše poštovanje ljudskih prava i dostojanstvo ljudi, sa ciljem da se podigne  svest o postojanju stereotipa i predrasuda koje često vode do diskriminacija protiv pojedinaca ili grupa ljudi. Istovremeno se promoviše dijalog kao način komunikacije sa osobama koje imaju različite, stavove, obrazovanje, profesiju,  versko, seksualo opredeljenje…

Živa biblioteka  je mobilna biblioteka i funkcioniše  kao obična biblioteka-  čitaoci dođu u prostor u kome se održava Živa biblioteka, učlane se u biblioteku, odaberu Knjigu koju žele da čitaju i bibliotekar im ’posudi Knjigu’ na ograničeni vremenski period. Nakon čitanja čitaoci vrate Knjigu biblioteku i  ako žele mogu posuditi drugu Knjigu. S tim što postoji jedna razlika: Knjige u Živoj  biblioteci  su ljudska bića a Knjige i čitaoci ulaze u dijalog.

Knjige u Živoj biblioteci su ljudi koji zastupaju  određene grupe koje su često izložene  predrasudama i stereotipima, i često su žrtve diskriminacije ili socijalne isključenosti. Čitalac biblioteke  može biti bilo ko ko je spreman razgovarati o predrasudama koje postoje u društvu ili vlastitim predrasudama i stereotipima. Knjige u Živoj biblioteci mogu čak i postaviti pitanje čitaocu.

Ovim programom otvara se prostor za žrtve diskriminacije i nasilja da govore o svojim iskustvima i tako iz pozicije onog ko diskriminaciju/nasilje trpi pređu u one koji se aktivno bore protiv ovih neželjenih društvenih pojava. Čitaoci se edukuju o predrasudama koje u društvu postoje, ali su takođe u poziciji da preispituju i svoje lične predrasude, da ih postanu svesni i da počnu da se bore protiv njih. Živu biblioteku realizujemo da bi povećali toleranciju i poštovanje različitosti u našem društvu, kao i da bi osnažili i podržali žrtve diskriminacije i nasilja.