Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Porušimo hendikep

Osobe sa hendikepom su u poziciji da konstantno trpe diskriminaciju i nasilje zbog svog hendikepa. Društvo ovim osobama nudi manje šansi i mogućnosti. Kao organizacija koja se bori protiv diskriminacije ovakvo stanje ne možemo prihvatiti i snažno se borimo protiv njega. Činjenicu da se postojeće politike ne sprovode, uz nepostojeću političku volju da se donesu nove politike za poboljšanje položaja osoba sa hendikepom, vidimo kao ključan problem. Zbog toga se ovim programom zalažemo da se postojeći zakoni i ostala dokumenta poštuju, kao i da se donesu nova, radi jednakih šansi i mogućnosti za učešće osoba sa hendikepom u društvu. U prošloj godini smo bili posebno aktivni na polju obrazovanja. Ove godine nastavljamo da se bavimo tom temom kroz snažnu edukaciju institucija i javnosti i pružanju podrške da se zakoni doneti 2009. poštuju i sprovode. Takodje ćemo raditi na zalaganju za nova zakonska rešanja u oblasti zapošljavanja, pristupačnosti, razvijanju servisa za podršku osobama sa hendikepom u lokalnoj zajednici, koja bi osobe sa hendikepom učinila ravnopravnim članovima ovog društva Nakon toga sledi naša odlučna akcija koja ima za cilj implementaciju tih zakonskih rešenja. Ovaj program realizujemo pre svega zbog osoba sa hendikepom, radi smanjenja diskriminacije prema njima, ali takođe zato što verujemo da će njihovim većim učešćem korist imati društvo u celini.