Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Plan rada Inkluzivnog Pokreta za 2010.godinu

Vizija Inkluzivnog pokreta:
Jednake mogućnosti za sve, društvo bez diskriminacije.

Misija Inkluzivnog pokreta:
Rušenjem barijera, stvaranjem primera dobre prakse i zalaganjem za stvaranje novih politika prema marginalizovanim grupama rušimo hendikepe.

Inkluzivni Pokret je pokret mladih entuzijasta koji se svim silama bore protiv diskriminacije i netolerancije. U momentu kada raste deklarativno zalaganje za društvo bez diskriminacije broj primera diskriminacije ostaje isti. Mlade osobe sa i bez hendikepa okupile su se radi osnaživanja i zajedničkog zalaganja za tolerantnije društvo. Razmenom stavova i iskustava, ove osobe su zajedno otvorile prostor za svoje svakodnevno učenje i tolerantnu razmenu ideja koje su temelj rada Inkluzivnog Pokreta. Do predloga projekata i realizacije aktivnosti dolazi se kroz dijalog svih, u kome nema tabu tema i čiji je prvenstveni cilj jačanje svake individue.

Uključivanjem zapostavljenih ljudi  u svakodnevni društveni život smanjuju se predrasude koje su najveći razlog diskriminacije. Kada kažemo zapostavljene, podrazumevamo sve one osobe čija se ljudska prava ne poštuju, koje zbog svojih identiteta trpe diskriminaciju ili nasilje, prema kojima postoji sistemska diskriminacija i netolerancija.

Cilj je da se ojača aktivizam mladih u lokalnim zajednicama i da podstakne mlade ljude da se, kroz pokretanje lokalnih projekata, aktiviraju u rešavanju pitanja koja su im važna i koja su bitna za lokalnu zajednicu iz koje dolaze.

U ovom dokumentu pregledno su sažeti programi kojima će se Inkluzivni Pokret zalagati za dostizanje svojih ciljeva u 2010. godini. Ohrabreni dvogodišnjim iskustvom našeg aktivizma u 2010. nastavljamo već tradicionalne, ali i započinjemo nove programe. Aktivizam mladih  i kreativnih ljudi deo je nepokolebljivog identiteta Inkluzivnog Pokreta. Zbog toga i u ovoj godini nastavljamo sa osnaživanjem mladih da odlučno idu u susret većem poštovanju ljudskih prava, podršci ranjivih i manjinskih društvenih grupa i povećanju tolerancije. Nenasilnim akcijama nastavićemo da se zalažemo za uvažavanje identiteta svakog ljudskog bića i otvaranje većeg prostora za učešće u svakodnevnom društvenom životu. Podrška Inkluzivnog pokreta ranjivim i manjinskim društvenim grupama nije samo deklarativna nego  sopstvenim primerom pokazujemo da je uključivanje pomenutih grupa u socijalni, obrazovni, kulturni…i svaki drugi segment društvenog života moguć i ostvariv samo ako to mi želimo i radimo na tome da to ostvarimo.

U nastavku su dati programi na kojima ćemo raditi tokom 2010. godine.