Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Nema izgovora

Cilj programa „Nema izgovora” je podizanje nivoa svesti o pitanjima roda i rodno zasnovanog nasilja među mladima (devojkama i mladićima) kroz radionice i razvijanje znanja, veština i stavova o pitanjima roda i pola i rodno zasnovanog nasilja.

U našem društvu postoji nedostatak edukacije i senzibilizacije za rodna pitanja i rodno zasnovanog nasilja. Društvo u kome živimo jos uvek je patrijarhalno i prostor za slobodan odabir rodnih identiteta uopšte ne postoji. Ipak, mnogi ljudi svojim načinom života i delovanjem bore se protiv ovakve situacije i trude se da je promene. Osobe manjinskih rodnih identiteta skoro uvek su žrtve brutalnog nasilja, ne razumevanja, isključivanja iz društva zbog njihovih rodnih identiteta. Da bi se količina i brutalnost nasilja ublažila potrebno je da šira društvena zajednica postane svesna da svaka osoba ima pravo da izabere rodni identitet i da u skladu sa tim i živi. Svesni smo da nasiljem čitavo društvo, svaki njegov član, puno gubi, a ništa pozitivno ne dobija. Nasilje uzima i razara živote, stvaralačke snage svakog čoveka ubija, a kad postane kulturna matrica vodi ka uništavanju čitave zajednice. Odlučni smo da mu svojim aktivizmom stanemo na put.

Teme koje se obrađuju na radionicama su: Pol i rod, Rodni identiteti i uloge, Odnosi moći u društvu, Stereotipi i predrasude, Zloupotreba moći, Diskriminacija, Seksizam, Rodno ravnopravno društvo, Nasilje, Rodno zasnovano nasilje, Rod i seksualnost mladih, Adolescentske veze, Nasilje u vezama mladih. Predviđene radionice su interaktivne, što znači da su polaznici sve vreme uključeni – aktivno učestvuju i doprinose procesu učenja. Polaznicima je otvoren prostor da razmenjuju svoje stavove i iskustva na teme radionica.