Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Komemoracija povodom smrti Uroša Čubrovića

Obaveštavamo vas da će se dana 05.02.2010. u 18 h u Centru za kulturu „Stari grad” održati komemoracija istaknutog  aktiviste za ljudska prava, Uroša Čubrovića, koji je preminuo 29.01.2010. godine posle duže bolesti.

I sam osoba sa invaliditetom, Uroš se aktivno zalagao za promociju  i poštovanje  prava osoba sa invaliditetom, kao i za poboljšanje statusa drugih ranjivih grupa. Njegova neverovatna energija, hrabrost i optimizam bili su inspiracija i oslonac za nas koji se ne mirimo sa diskriminacijom, predrasudama, mržnjom i agresijom u društvu.

Bio je osnivač i izvršni direktor Inkluzivnog pokreta. Autor je i realizator značajnog broja projekata – „Kampanja o pristupačnosti udžbenika“, „Porušimo hendikep“, su samo neki od njih, kojima je ostavljen trajan efekat na planu borbe protiv predrasuda i diskriminacije u našem društvu.