Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Fotografije sa potpisivanja Memoranduma o saradnji

Cilj zaključenja Memoranduma o saradnji je stvaranje uslova za razvoj strateškog partnerstva između udruženja Inkluzivni pokret i Talenti kao i stvaranje jačih međunarodnih veza u borbi za ravnopravnost marginalizovanih grupa.

Na slikama su Ivica Simjanovski predsednik organizacije Talenti i Mirjana Vasić, predsednica Inkluzivnog pokreta.