Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Zeleni ceger

Opšti cilj projekta ,,Zeleni ceger’’ je unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom jačanjem njihovih kapaciteta i stvaranja mogućnosti za puno i efektivno učešće i uključenost u sve oblasti društvenog života. Kroz multisektorsku saradnju organizacija građanskog društva i biznis sektora 6 osoba sa invaliditetom je obučeno da samostalno proizvode proizvode od recikliranog materijala čime su povećati sopstvene kvalifikacije i povećali mogućnosti za zapošljavanje ili pokretanjesopstvenog biznisa.


Projekat je zamišljen u dve ravni. Prva ravan se tiče poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom kroz radnu edukaciju o proizvodnji proizvoda od recikliranog materijala, kao što je ceger, koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi. Druga ravan projekta podrazumeva marketinšku kampanju usmerenu ka popularizaciji i vidljivosti osoba sa invaliditetom , kao i ovog programa i online prodaju cegera preko veb sajta udruženja, ali i potencijalnu saradnju sa društveno odgovornim kompanijama koje u svojoj agendi imaju ljudska prava i održivi razvoj. Tokom projekta izrađeno je 2000 cegera koji su dostupni i možete ih kupiti po ceni od 2500 RSD i time podržati rad Inkluzivnog pokreta. Projekat je podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u iznosu od 725000 RSD.