Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

Ljudi kao knjige

Uobičajen odlazak u biblioteku, iznajmljivanje knjige na ograničen vremenski period. Nakon što je pročitao, čitalac vraća i ako želi uzima drugu knjigu. U ovome nema ništa neobično da knjige nisu ljudi. „Živa biblioteka“ funkcioniše kao klasična s tom razlikom što su knjige ljudska bića, a knjige i čitaoci ulaze u dijalog. Do sada čitaoci su u „Živoj biblioteci“ mogli da iznajme knjigu: o sreći, žrtvama nasilja, pesnikinji – feministkinji, zagovorniku inkluzije. Želja bibliotekara je da biblioteka bude obogaćena knjigama o gej populaciji, političarima, skejterima, transeksualcima. Naime, rečje o projektu koji realizuje Inkluzivni pokret. „Živa biblioteka je metod kojim se promoviše poštovanje ljudskih prava i ljudsko dostojanstvo, kako bi se podigla svest i omogućio konstruktivan dijalog o predrasudama koje često vode do diskriminacija protiv pojedinaca ili grupa ljudi“, objašnjava Uroš Čubrović iz Inkluzivnog pokreta koji je i sam „knjiga o inkluziji“. Prema njegovim rečima čitaoci imaju pravo čitati bilo koje poglavlje posuđene knjige uz ophođenje sa poštovanjem u svakom momentu. „Ovde je svako čitanje različito i čitalac osim o knjizi može dosta saznati i o sebi“, navodi Čubrović i dodaje da ljudi često u startu nisu svesni da imaju predrasude. Osim negativnih u društvu postoje i pozitivne predrasude, ali kako ističu u Inkluzivnom pokretu, kod nas je mnogo više negativnih. Osnovni cilj je svima dati jednaku šansu.Mirjana Vasić, takođe iz Inkluzivnog pokreta, objašnjava da je ovaj metod u borbi protiv diskriminacije u Evropi odavno postao praksa i da je to od 2003. godine i zvaničan metod Saveta Evrope u borbi protiv diskriminacije. „Živa biblioteka“ je nedavno predstavljena i na manifestaciji „Jevremova ulica susreta“ gde je privukla veliko interesovanje Beograđana, ali klasičnih bibliotekara.

U Centru za kulturu Stari grad Inkluzivni pokret je do sada održao pet „Živih biblioteka“ na fakultetima Beogradskog univerziteta. Od maja ovaj projekat će zaživeti u Centru za kulturu Stari grad. Takođe u Inkluzivnom pokretu planiraju da ovaj projekat prošire i van Beograda.

Izvor “Danas”:

http://www.danas.rs/vesti/srbija/beograd/ljudi_kao_knjige.39.html?news_id=159315

Saopštenje povodom konkursa Ministarstva rada i socijalne politike

Poštovani,

Inkluzivni pokret i partnerske organizaciju upućuju protest protiv kriterijuma konkursa Ministarstva za rad i socijalna pitanja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji. Jedan od kriterijuma je da je organizacija prosla edukaciju za pisanje predloga projekta i da poseduje potvrdu sa seminara “Promena metodologije za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom”, realizovanog u okviru projekta “Pružanje unapredjenih usluga na lokalnom nivou (DILS), Realizovanog od strane Ministarstva rada i socijalne politike, sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom

Za uvođenje ovakvog kriterijuma neophodno je da poziv za seminar bude javan. U suprotnom se ni ovaj konkurs ne može smatrati javnim, već je on namenjem jednom određenom broju organizacija. Ovako velika većina organizacija iz Srbije nema priliku čak ni da konkurise. Netransparentnost ovog konkursa očituje se u činjenici da su mnoge organizacije za ovaj seminar saznale tek iz teksta konkursa, čime su mnoge organizacije koje rade sa osobama sa invaliditetom stavljene u podređen položaj i diskvalifikovani iz procesa prijavljivanja na konkurs..

Ukoliko postoji potreba za promenom metodologije na osnovu koje ministarstvo radi, onda to mora biti javno kako bi svi koji želimo mogli da se pripremimo i blagovremeno informišemo o toj novoj metodologiji.  Iako je poslednjeg dana za predaju predloga projekata ministarstvo uklonilo sporan kriterijum, time su mnoge organizacije stavljene u neravnopravan položaj. Dok su neke organizacije imale mnogo više vremena za pripremu i predaju svojih projektnih predloga, nama ostaje svega jedan dan, a poznato je da je to isuviše malo vremena da bi se predlog pripremio i predao. Tako je ministarstvo, iako uklanjajući sporan kriterijum iz konkursa, nastavilo da vrši diskriminaciju nevladinih organizacija. Stavljanjem naših organizacija u podređen položaj vrši se diskriminacija, čime se krše zakoni i Ustav Srbije.

Kao zaštitnici prava osoba sa hendikepom smatramo da je trenutni konkurs, sa njegovim uslovima nekorektan, a sa takvim načinom rada ministarstva se zbog vrednosti koje zastupamo ne možemo složiti.

Zbog ovih razloga pozivamo vas da odmah poništite konkurs koji je u toku i raspišete novi, koji ce neće zasnivati na diskriminativnim kriterijumima.

S postovanjem
Inkluzivni pokret
Udruženje za inklziju osoba sa invaliditetom
VelikiMali
Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije „MDRI“
Nasa kuća
Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada – NAPOR
Omladina Jazas Požarevac

Komemoracija povodom smrti Uroša Čubrovića

Obaveštavamo vas da će se dana 05.02.2010. u 18 h u Centru za kulturu „Stari grad” održati komemoracija istaknutog  aktiviste za ljudska prava, Uroša Čubrovića, koji je preminuo 29.01.2010. godine posle duže bolesti.

I sam osoba sa invaliditetom, Uroš se aktivno zalagao za promociju  i poštovanje  prava osoba sa invaliditetom, kao i za poboljšanje statusa drugih ranjivih grupa. Njegova neverovatna energija, hrabrost i optimizam bili su inspiracija i oslonac za nas koji se ne mirimo sa diskriminacijom, predrasudama, mržnjom i agresijom u društvu.

Bio je osnivač i izvršni direktor Inkluzivnog pokreta. Autor je i realizator značajnog broja projekata – „Kampanja o pristupačnosti udžbenika“, „Porušimo hendikep“, su samo neki od njih, kojima je ostavljen trajan efekat na planu borbe protiv predrasuda i diskriminacije u našem društvu.

Strane:123456789