Inkluzivni pokret

Dizajn za sve

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА СЕМИНАРА „Инклузија помеѓу лицата со и без хендикеп“

Удружење ТАЛЕНТИ – Скопје уз финасиску подршку ТАВ Аеродроми – Македонија, 10, 11 и 12 октобра 2013 године, у одмаралиштy Зидани Мост у селу Богомила крај Велеса, одржалo је тродневни едукативни Семинар са насловом: „Инклузија помеѓу лицата со и без хендикеп“.

Циљ пројекта „Инклузија помеѓу лицата со и без хендикеп“ је подизање свести становништва да и особе са хендикепом подједнако могу да доприносе развоју друштва исто како и остали грађани. На тренингу је учествовало 14 учесника при чему се водило рачуна о равноправној заступљењности особа са хендикепом и особа без хендикепа као и родној равноправности. Као тренери на семинару радиле су Мирана Васић и Татјана Јанковић из удружења ИНКЛУЗИВНИ ПОКРЕТ из Београда чиме је овај семинар добио међународни карактер.

Удружење за развој талената особа са хендикепом ТАЛЕНТИ – Скопје је невладина и непрофитна организација чији је циљ изградити платформу за откривање и развијање различитих талената особа са инвалидитетом и деца без родитеља и родитељске бриге. Ова се визија темељи на потпуном друштвеном укљученошћу ових лица у областима: културе, науке, образовања, уметности, спорта… при чему тежимо да наш програм остваримо преко савремених метода и медиума као што су: креативне радионице, обуке, конкурси, комуникације, информациска и едукативна средства и сл. Удружење ТАЛЕНТИ – Скопје и удружење ИНКЛУЗИВНИ ПОКРЕТ из Републике Србије имају потписан Меморандум о сарадњи од 2012. године.

Fotografije sa potpisivanja Memoranduma o saradnji

0009

Cilj zaključenja Memoranduma o saradnji je stvaranje uslova za razvoj strateškog partnerstva između udruženja Inkluzivni pokret i Talenti kao i stvaranje jačih međunarodnih veza u borbi za ravnopravnost marginalizovanih grupa.

Na slikama su Ivica Simjanovski predsednik organizacije Talenti i Mirjana Vasić, predsednica Inkluzivnog pokreta.

”European Challenge”

eu_flag_yia_en-01

dsc01421European Challenge has been a seven-day training which took place in Belgrade, Serbia from 29th Oct. to 6th Nov. 2012. The training has been organized by Inkluzivni pokret which also was hosting organization. The participants were 31 youth workers, youth leaders or civil servants who actively work in youth organizations or youth services, from Hungary, Macedonia, Romania, Latvia, Croatia and Serbia. The training aims to explore and analyze inclusive youth work and the potential of international youth projects in achieving inclusion through youth entrepreneurship.

The Objectives are: to share methods and approaches of youth inclusion, look at the reality of unemployment and inclusion youth work in different European and SEE countries, share real life experiences and good practices in this field with international colleagues, bring a clear view on the possibilities in the Youth in Action programme in inclusion, establish new partnerships for the improvement of quality in international youth work and develop project ideas into concrete plans. The training is based on learning by participation methodology and non formal learning methods (work in small groups, discussions, role plays etc). It is expected to assist individuals to develop their skills by experiencing activities in a safe and friendly atmosphere at the workshop. The participants will be able to transfer on their own turn the new skills in their life and act as multipliers in the broad community.

Beside workshops the participants had possibility to visit examples of good practice of pupils companies in Medicine School, to see presentation of Junior Achievement Serbia organization which aim is to educate and inspire youth in entrepreneurship, economics and in business; to visit Info Room and see presentation of Youth Office Belgrade City Government of Belgrade organization; to visit organization Living Together, association for mentally challenged peoples and to work on their own ideas for future projects.

“With the support of the Youth in Action of the European Union”

Poziv za učešće na projektu European Challenge

Inclusive Movement is looking for four participants in the training course “European Challenge” that will take place in Belgrade, Serbia from October 29 – November 6, 2012.

“European Challenge” is a seven-day training which aims to explore and analyze inclusive youth work and the potential of international youth projects in achieving inclusion through youth entrepreneurship.

It will gather youth workers (professional or voluntary), unemployed youngsters or youngsters facing some kind of exclusion from Macedonia, Hungary, Romania, Latvia, Croatia and Serbia.

The main aim of the project is to equip participants with the knowledge, critical thinking and practical skills that will make their everyday work more effective. The training is based on learning by participation methodology and nonformal learning methods. Participants will get basic understanding of the inclusion process, concept of social and youth entrepreneurship and exchange ideas how to fight rising youth unemployment.

100% of accommodation and food costs and 70% of the travel costs will be covered by the project.

We invite interested people to apply for the training by sending filled application form to office@ inkluzivnipokret.org by October 20, 2012.

Poziv za učešće na treningu Social Media for Social Change

Inclusive Movement is looking for four participants (18-30 years old) in a training course that will take place in Struga, Macedonia from 19-26 October 2012. ”Social Media for Social Change” is an intensive 8-days training course for youth workers, youth project managers and volunteers that will introduce them to the contexts, forms and tools of social media. Main aim of this course is to equip learners with the knowledge, critical thinking ability, and practical skills they need to improve the effectiveness of their work and meet the personal, professional, and civic challenges posed by social media. Proposed program includes a mix of hands-on, practical tuition together with theory, case studies and strategy tips. Participants will discover the possible pitfalls of using social media, learn appropriate netiquette, and look at examples of how to best construct and spread their messages to get results. Training course will be hosted in Struga, Macedonia. Participants are from Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Denmark, Lithuania, Poland and Serbia. 100% of accommodation and food costs and 70% of the travel costs will be covered by the project.

The application should be sent to office@inkluzivnipokret.org

The deadline for applications is September 20th, 2012.

Poziv za učesnike i učesnice na regionalni trening za organizatore Žive biblioteke

Regionalni trening kurs za organizatore Živih biblioteka

21-23. septembar 2012. Šabac

Poziv za učesnike i učesnice

Šta je Živa biblioteka?

Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme “knjigu” na određeno vreme. Postoji jedna razlika: knjige u Živoj biblioteci su ljudi, i knjige i čitaoci imaju priliku da uđu u pravi dijalog. Knjige u Živoj biblioteci su ljudi koji predstavljaju grupe koje su često meta predrasuda i stereotipa, i koji su često žrtve diskriminacije, predrasuda i socijalne ekskluzije. U ovoj biblioteci, knjige ne samo da mogu da pričaju, već mogu i da odgovaraju na pitanja čitalaca, a mogu i da postavljaju pitanja i da uče.

Odakle potiče ideja Žive biblioteke?

Ideja Žive biblioteke (Menneske Biblioteket = Ljudska bibiloteka) je originalno razvijena od strane danske omladinske inicijative “Stop nasilju” (Forefinger Stop Volden) kao jedna od aktivnosti koja je ponuđena posetiocima Roskilde festivala 2000. godine u Kopenhagenu. Roskilde je jedan od najvećih muzičkih festivala u Danskoj. “Stop nasilju” je omladinska inicijativa koja ima za cilj prevenciju nasilja među mladim ljudima. Pozitivno iskustvo Žive biblioteke na Roskilde festivalu privuklo je pažnju Evropskog Omladinskog Centra (EYCB) iz Budimpešte (Savet Evrope). Kroz EYCB, koordinatori ovog projekta iz Danske su došli u kontakt sa organizatorima Sziget festivala, najvećeg muzičkog festivala u Mađarskoj. Kao rezultat ove saradnje, prva Živa biblioteka na Sziget festivalu je organizovana 2001. godine. Program je od tada narastao u najveći te vrste i omogućio da hiljade mladih ljudi prođe kroz iskustvo Žive bibilioteke. Od 2002. godine, metodologija Žive biblioteke je postala integralni deo programa za mlade Saveta Evrope u okviru programa učenja za ljudska prava. Bibilioteke organizovane od strane Saveta Evrope na Sziget festivalu su dokazale da ova aktivnost može prelaziti granice i da može biti prilagođena različitim društvenim grupama.

Zbog svoje internacionalne i interkulturalne prirode festivala, novi aspekti biblioteke su uvedeni, ka ona primer “Rečnici”: “knjige” koje služe kao prevodioci. Ova inovacija je omogućila učešće šire međunarodne publike, i Knjiga koje ne govore lokalni jezik. Žive Biblioteke organizovane od strane Saveta Evrope i programa za obrazovanje mladih za ljudska prava su imale najveće učešće, najdetaljniju dokumentaciju aktivnosti, kao i metodologiju i uticaj na širu publiku i prikaz u medijima. Nastali publicitet je doveo do povećanog broja zahteva za pomoć, koje su uputile različite organizacije i udruženja, u pripremi i organizaciji Živih bibilioteka na internacionalnom nivou. Kako bi se na najbolji način izašlo u susret takvim zahtevima, i definisali standardi kvaliteta i dokumentovale dobre prakse i primeri prethodnih Živih biblioteka, razvijen je priručnik za organizatore. “Ne ceni knjigu po koricama – Vodič za organizatore Žive biblioteke” je objavljen 2005. godine od strane Direktorata Saveta Evrope za omladinu i sport u saradnji sa Nordijskim savetom ministara, i sa iskusnim organizatorima Živih biblioteka iz Danske i Mađarske. Ovaj vodič pomaže organizatorima da im metodologija Živih biblioteka bude pristupačnija i jednostavnija, i od kada je nastao povećao se broj Živih bibilioteka. Tokom kampanje Saveta Evrope “Svi različiti-svi ravnopravni” veliki broj Živih biblioteka je bilo organizaovano uz podršku Direktorata za omladinu i sport. Nova, revidirana verzija ovog vodiča je objavljena krajem 2011. godine i biće dostupna učesnicima projekta Živa biblioteka u Srbiji na srpskom jeziku.

Zašto organizujemo trening kurs za organizatore Živih biblioteka?

Od kada je objavljen priručnik “Ne ceni knjigu po koricama – Vodič za organizatore Žive biblioteke”, preko 100 Živih biblioteka je bilo organizovano uz podršku i savete Saveta Evrope. Još toliki broj je bio organizovan širom sveta kao rezultat aktivne promocije od strane Mreže organizatora Živih biblioteka uz podršku Nordijskog saveta ministara. Vođena kreativnom energijom svih koji su bili uključeni, metodologija Živih biblioteka se razvijala u različitim okolnostima i kontekstima – od festivala, škola, konferencija, profesionalnih sajmova, do manjih omladinskih seminara i razmeni. Metodologija je takođe adaptirana i stvorena je i mobilna Živa biblioteka koja putuje autobusom, kao i on-line čet za Živu biblioteku.

Žive biblioteke su bile i nastaviće da budu uspešno organizovane po čitavoj Evropi a i šire, ali se ipak pokazalo da bez obzira na očitu jednostavnost koncepta – priprema i organizacija ipak zahteva veliku pažnju i obazrivost, gde je posebno značajno da se naglasi važnost razgovora i diskusije. Savet Evrope ima decenije iskustva u neformalnom obrazovanju, i nudi ovaj trening kurs u Srbiji kao sredstvo za promocju ove inicijative koju su razvili mladi ljudi, kao primer dobre prakse koja promoviše ljudska prava široj populaciji koja je ili veoma malo ili uopšte nije izložena pitanjima ljudskih prava. Ovaj trening kurs će zato biti prilika za razmenu i procenu ranijih iskustava iz drugih zemalja, ali i iz Srbije, i ima za cilj da razvije standarde kvaliteta u metodologiji organizovanja Živih biblioteka, kao i da obuči buduće organizatore.

Savet Evrope u Srbiji

Kancelariju Saveta Evrope u Beogradu otvorio je Generalni sekretar 16. marta 2001. godine. Kancelarija je osnovana kao glavni centar saradnje sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, koja je u to vreme podnela prijavu za prijem u Savet Evrope. Istovremeno je započeo rad na zajedničkim projektima. Danas, Kancelarija radi u bliskoj saradnji sa Vladom i relevantnim institucijama Republike Srbije kako bi uspešnije usmerila i efikasnije sprovela programe stručne podrške Saveta Evrope reformskim procesima. Glavne aktivnosti Saveta Evrope usmerene su ka unapređenju demokratije, zaštite ljudskih prava i vladavine prava, imajući u vidu obaveze koje je Srbija preuzela stupanjem u članstvo. Osnovan 1949. godine, Savet Evrope nastoji da širom Evrope razvija zajednička i demokratska načela zasnovana na Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i drugim referentnim tekstovima o zaštiti pojedinaca.

Ciljevi:

– štititi ljudska prava, pluralističku demokratiju i vladavinu zakona;
– unapređivati svest o kulturnom identitetu i raznolikosti Evrope i podsticati njihov razvoj;
– pronalaziti zajednička rešenja za izazove s kojima se suočava evropsko društvo, kao što su diskriminacija manjina, ksenofobija, netolerancija, bioetika i kloniranje, terorizam, trgovina ljudima, organizovani kriminal i korupcija, sajber kriminal, nasilje nad decom;
– konsolidovati demokratsku stabilnost u Evropi podrškom političkim, zakonodavnim i ustavnim reformama.

Ciljevi treninga

Glavni cilj ovog treninga je upoznavanje i dalji razvoj koncepta Živih biblioteka kao sredstva za promociju ljudskih prava široj javnosti u Srbiji.

Ciljevi

★ Osposobiti učesnike da pripreme, organizuju i evaluiraju projekte Žive biblioteke;
★ Razviti kompetencije učesnika važne za adaptaciju i primenu metodologije Živih biblioteka u različitim kontekstima;
★ Reflektovati na lične i profesionalne vrednosti, iskustva, stavove i odgovornosti u borbi protiv stereotipa i predrasuda;
★ Razmeniti i evaluirati iskustva prethodnih Živih biblioteka;
★ Stvoriti mrežu organizatora Živih biblioteka u Srbiji;
★ Promovisati obrazovanje za ljudska prava kroz ovaj inovativni pristup kako bi se stvorio

pristup široj publici u Srbiji i podigla svesnost o važnosti ljudskih prava;

★ Razviti ideje za nove Žive bibliotke širom Srbije;
★ Promovisati vrednosti i principe Saveta Evrope.

M e t o d o l o g i j a

Regionalni trening kurs će biti trodnevni kurs koji ima za cilj da okupi 15 učesnika. Metode rada će omogućiti razmenu informacija i trening za razvoj kompetencija važnih za organizaciju Živih biblioteka na nacionalnom i lokalnom nivou. Kurs će biti praktično orjentisan i pružiće veštine za organizaciju, pripremu i evaluaciju projekata Žive biblioteke. Tim iskusnih trenera, uz iskustvo organizatora Živih biblioteka će voditi proces učenja tokom kursa, kao i podršku pri organizaciji kasnijih projekata Živih biblioteka.

P r o f i l    u č e s n i k a

Trening ima za cilj da uključi buduće multiplajere za metodologiju Živih biblioteka:

Svi učesnici treba da ispunjavaju sledeće uslove:
• da budu aktivno uključeni u organizacije građanskog društva;
• budu spremni da se posvete organizaciji Živih bibilioteka na nacionalnom ili lokalnom nivou;
• budu motivisani da doprinesu ovom treningu i da podele svoja iskustva;
• spremni da učestvuju na celom trening kursu.

Call for Youth Exchange SUMMER ART ZOOM ROZANYSTOK 2012

Inclusive Movement with its partners is looking for four participants (18-25 years old) in a youth exchange that will take place in a Rozanystok, Poland, from 13.08.2012 – 26.08.2012. Participants from Poland, Armenia, Ukraine, Albania, Romania, Spain and Serbia will participate in this youth exchange. The main idea of the project is an intercultural education and resocialisation through art. The project will be based on the Odyssey, the epic Greek poem of Homer describing travels of Odysseus during his ten years of wandering after the fall of Troy. Exploiting a metaphor of the journey the participants will travel through the imaginary world using traditional elements of their cultures as chants, texts, etc., as well as artistic skills: dance, theatre, music, happening. The project will end up with short performance, which will be presented on the stage of The Salesian Youth Center. Each group will work on a separate adventure of Odes in a different stage technique – dance, theatre of movement, dramatic theatre, music, street theatre and happening, multimedia, costume, etc., depending on the interests and possibilities of the participants. At the end all the groups will meet to create a common performance, showing all the adventures linked together. The performance will be presented to the audience in the Salesian Youth Centre. The light motive of the journey and the Homer’s Odyssey itself will be a basis to talk about migrations of people, historic factors which contributed to the shaping of contemporary multicultural societies, as well as contemporary Europe.

100% of accommodation and food costs and 70% of the travel costs will be covered by the project.

The application should be sent to office@inkluzivnipokret.org

The deadline for applications is 1st July, 2012.

Call for Youth Exchange Two Step Backward and One Smile

Call for Youth Exchange Two Step Backward and One Smile

Inclusive Movement with its partners is looking for four participants (18-25 years old) in a youth exchange that will take place in a beautiful multiethnic city Struga in Macedonia, from May 31.-June 8. 2012. Participants in this exchange will be from Macedonia, Italy, Lithuania, Bulgaria, Estonia, Russia, and Serbia. The Youth Exchange Two Step Backward and One Smile aims at promoting volunteerism through photographs on the theme of volunteering and including messages about its promotion. The participants will be taking and selecting photographs and written messages in a Volunteers calendar for 2012/2013. The objectives of the youth exchange are to promote young people’s active citizenship in general and their European citizenship in particular, to foster mutual understanding between young people in different countries and to promote European cooperation in the youth field.

100% of accommodation and food costs and 70% of the travel costs will be covered by the project.

Street pARTy 3

Od 10. do 18. marta 2012. godine, u Makedoniji, Strugi je pod organizacijom Centre For Rural Development-SEE održan treći po redu projekat na temu street art-a. Ove godine, na seminaru je učestvovalo 10 zemalja sa po pet predstavnika: Grčka, Rumunija, Slovačka, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Moldavija, Rusija, Turska I Srbija.

Glavni cilj seminara je bio upoznavanje sa street art-om i njegovo predstavljanje kao nacin za izražavanje misli i osećanja na nekonvencionalan način, uz uvođenje urbane sredine u ruralnu sredinu, kakva je Struga. Učesnici su imali priliku da kroz kreativan rad, zabavu I druženje nauče nove tehnike street art-a, međusobno razmene iskustva, mišljenja I stavove koje zastupaju u svakodnevnom životu.

Podelom na 5 različitih oblasti (ples, muzika, mozaik, grafiti I žongliranje) svaki od učesnika je imao mogućnost da izabere pravac koji mu najviše odgovara, da nauči osnove svih obuhvaćenih tema I doprinese svojim učešćem, pozitivnim pristupom i željom za učenjem.

Jedan od bitnih delova seminara su svakako bile I interkulturne večeri, na kojima smo imali priliku da se upoznamo sa kulturom, običajima, muzikom, hranom i pićem svake od zemalja učesnica. Ovo je znatno doprinelo prevazilaženju barijera između ljudi sa različitih podneblja I boljem međusobnom upoznavanju.

Sam kraj projekta je obeležila vesela i radna atmosfera predstavljena finalne večeri kada je svaki tim imao priliku da pokaže koliko je napredovao za vreme trajanja razmene.

Pored radionica imali smo priliku da provedemo dovoljno vremena jedni sa drugima, da sklopimo nova poznanstva koja će nam svakako pomoći u upoznavanju nas samih i doprineti daljoj izgradnji sopstvenih ličnosti.

Uhvati trenutak

Od 2-10. marta ove godine Inkluzivni pokret je sa svojih 5 predstavnika učestvovao u omladinskoj razmeni “Uhvati trenutak” (Catch the moment) u prelepom makedonskom nacionalnom parku Mavrovo.

Glavna tema omladinske razmene je bila fotografija kao medij za prenošenje simboličkih poruka, u ovom konkretnom slučaju promocije volonterizma i volonterskog rada. Mladi iz 9 evropskih zemalja su zajedno beležili za njih značajne momente tokom aktivnosti na razmeni i boravka u Ohridu i ski centru Mavrovo. Najzanimljivije fotografije po mišljenju učesnika odabrane su za Volonterski kalendar, u kome su obeleženi najznačajniji datumi svetske i evropske građanske i volonterske baštine, kao i motivacionim rečenicama koje su sami učesnici odabrali.

Teme o kojima smo imali priliku da slušamo su etika u novinarstvu, osnovne veštine debatovanja koje je vodila naša predstavnica Tatjana Janković, timski rad i motivacija itd.
Značajan deo omladinskih razmena se odnosi na upoznavanje drugih kultura, tako da smo kroz nacionalne večeri imali priliku da prezentujemo prirodne lepote, hranu i vedar duh koji smatramo da odlikuje Srbiju ali i da naučimo šta to odlikuje druge zemlje koje su učestvovale.

Bez predrasuda i otvorenog srca, učili smo zajedno, jedni od drugih, družili se i sklopili nova prijateljstva koja će svakako uticati na naš dalji lični razvoj,što je i cilj ovih programa.

Pages:12345